RunBMC support for I3C


Wszolek, Kasper
 

Hi Eric,

 

Can you please share the details of supporting I3C links with new version of RunBMC Spec i.e.:

  1. How many I3C links are going to be supported?
  2. What pins are going to support I3C signals (I’m assuming this will be alternative function to existing pins)?
  3. What is the plan for supporting various I3C bus voltage levels?

 

--

Thanks,

Kasper

---------------------------------------------------------------------
Intel Technology Poland sp. z o.o.
ul. Słowackiego 173 | 80-298 Gdańsk | Sąd Rejonowy Gdańsk Północ | VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - KRS 101882 | NIP 957-07-52-316 | Kapitał zakładowy 200.000 PLN.
Ta wiadomość wraz z załącznikami jest przeznaczona dla określonego adresata i może zawierać informacje poufne. W razie przypadkowego otrzymania tej wiadomości, prosimy o powiadomienie nadawcy oraz trwałe jej usunięcie; jakiekolwiek przeglądanie lub rozpowszechnianie jest zabronione.
This e-mail and any attachments may contain confidential material for the sole use of the intended recipient(s). If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete all copies; any review or distribution by others is strictly prohibited.